Ο Όμιλος Lufthansa επεκτείνει την περίοδο δωρεάν επανακράτησης εισιτηρίων

Υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου σε όλες τις πτήσεις του Ομίλου Lufthansa από τις 04 Μαΐου.

Από τη Δευτέρα, 04 Μαΐου οι αεροπορικές εταιρείες του Ομίλου Lufthansa ζητούν από όλους τους επιβάτες να φορούν μάσκα προσώπου σε όλες τις πτήσεις. Επιπλέον, οι εταιρείες συστήνουν τους επιβάτες να φορούν τη μάσκα καθ’όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ακόμη και πριν ή μετά την πτήση στο αεροδρόμιο και όταν δεν μπορεί να τηρηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας. Παρά τις πολυάριθμες προσαρμογές στη διαδικασία εξυπηρέτησης, δεν είναι πάντα εφικτό να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις σε μια πτήση. Συνεπώς, αυτό το μέτρο εφαρμόζεται σαν ένα επιπλέον  μέτρο προστασίας για όλους τους επιβάτες. Μάσκα θα φορούν υποχρεωτικά και όλα τα πληρώματα στις πτήσεις των αεροπορικών του Ομίλου που έρχονται σε άμεση επαφή με τους επιβάτες.

Οι αεροπορικές εταιρείες που Ομίλου συστήνουν τη χρήση προστατευτικής μάσκας καθ’όλη την διάρκεια του ταξιδιού.

Με αυτόν τον τρόπο ο Όμιλος Lufthansa συμμορφώνεται με τις επίσημες οδηγίες πολλών Ευρωπαϊκών χωρών, στις οποίες έχει επιβληθεί η υποχρεωτική χρήση μάσκας προσώπου σε δημόσιους χώρους.

Όλοι οι επιβάτες πρέπει να φέρνουν και να χρησιμοποιούν τη δική τους μάσκα. Κατά βάση προτείνεται η χρήση επαναχρησιμοποιούμενης υφασμάτινης μάσκας, ωστόσο κάθε άλλο είδος κάλυψης, όπως μάσκες μιας χρήσης ή η χρήση κασκόλ και φουλαριών είναι δυνατή. Οι αεροπορικές εταιρείες θα ενημερώσουν τους επιβάτες σχετικά με αυτή τη νέα οδηγία εκ των προτέρων, μέσω sms ή email, καθώς και μέσω των ιστοσελίδων τους.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας θα ισχύσει αρχικά μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020.

Η τρέχουσα οδηγία των αεροπορικών του Ομίλου Lufthansa να παραμένει κενή η παρακείμενη θέση στην Economy και Premium Economy Θέση δεν θα ισχύει πλέον, δεδομένου ότι η χρήση μάσκας προσώπου παρέχει επαρκή προστασία για την υγεία. Παρ’όλα αυτά, δεδομένης της τρέχουσας χαμηλής πληρότητας, οι θέσεις θα δίνονται στους επιβάτες με την μεγαλύτερη δυνατή απόσταση σε όλη την καμπίνα.

Κατ’ουσίαν, η μόλυνση μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους παραμένει πολύ χαμηλή και από την αρχή της πανδημίας δεν έχει καταγραφεί κανένα περιστατικό μετάδοσης στις πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών του Ομίλου. Επίσης, όλα τα αεροσκάφη του Ομίλου Lufthansa διαθέτουν ύψιστης ποιότητας φίλτρα αέρα, τα οποία εγγυώνται ότι η ποιότητα του αέρα μέσα στα αεροσκάφη είναι παρόμοια με αυτή ενός χειρουργικού θαλάμου. Τέλος, στις καμπίνες ο αέρας κυκλοφορεί κάθετα αντί να διαχέεται σε όλη την καμπίνα.

Comments