ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

SS Ayrfield: Ένα πλωτό δάσος στην Αυστραλία

Σ’ ένα πλοίο του Β’ Παγκοσμίου πολέμου «κατοικεί» πλέον ένα δάσος στην Αυστραλία κερδίζοντας τα βλέμματα όλων. Read more