Η Suzuki μας οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσμο!

Το «Suzuki Environmental Vision 2050» αποτελεί το περιβαλλοντικό όραμα της Suzuki μέχρι το 2050, με αυτοκίνητα πιο φιλικά στο περιβάλλον.

Η Suzuki Motor Corporation ανακοίνωσε το μακροπρόθεσμο όραμά της για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων. Το «Suzuki Environmental Vision 2050» παρουσιάζει την ιδανική θέση της εταιρείας το 2050, με το 2030 ως ορόσημο για την υλοποίηση του.

«Μικρότερα, ελαφρύτερα, ταχύτερα και με λιγότερους πόρους». Αυτές είναι οι λέξεις που περιγράφουν την κατασκευαστική φιλοσοφία της Suzuki από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.

Οι παραπάνω λέξεις αφορούν στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη νερού και η εξάντληση των φυσικών πόρων, αποτελούν θέματα που μας απασχολούν τα τελευταία χρόνια.

Η Suzuki μας οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσμο!

Για παράδειγμα, η εξειδίκευσή της Suzuki στα μικρά αυτοκίνητα. Τα μικρά και ελαφριά αμαξώματα, όχι μόνο εκπέμπουν λιγότερο CO2 αλλά ελαχιστοποιούν τους πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή τους. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Ο Παγκόσμιος Χάρτης Περιβάλλοντος της Suzuki, διαμορφώνει τη φιλοσοφία και τη βασική πολιτική της απέναντι στο περιβάλλον. Σύμφωνα με αυτόν έχει δημιουργηθεί το Περιβαλλοντικό Σχέδιο της Suzuki και ολόκληρος ο οργανισμός εργάζεται για την προστασία του περιβάλλοντος.

Με αφορμή την 100ή επέτειο της ιαπωνικής φίρμας, το «Environmental Vision 2050» αποτελεί πυξίδα προς το μέλλον. Επίσης δείχνει το πώς η Suzuki μπορεί να γίνει μια βιώσιμη εταιρεία με οικολογική συνείδηση για τα επόμενα 100 χρόνια.

Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπει το όραμα της Suzuki για το περιβάλλον:

Η Suzuki μας οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσμο!

– Κλιματική Αλλαγή

Μείωση CO2 από τη χρήση των προϊόντων

Ορόσημο 2030

40% Μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων σε σύγκριση με το 2010

Όραμα 2050

90% Μείωση των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων σε σύγκριση με το 2010

– Μείωση CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα

Ορόσημο 2030

45% Μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το 2016

Περιβαλλοντικό Όραμα 2050

80% Μείωση των εκπομπών CO2 από την επιχειρηματική δραστηριότητα ανά μονάδα πωληθέντων σε σύγκριση με το 2016.

– Προστασία της Ατμόσφαιρας

Ορόσημο 2030

Μέχρι το 2030 να έχει επιτευχθεί:

– Μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

– Συμβολή στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε κάθε χώρα / περιοχή προωθώντας την ανάπτυξη καθαρών προϊόντων

– Μείωση των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) από την παραγωγή και τα προϊόντα

Περιβαλλοντικό όραμα 2050

Ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων ουσιών που εκπέμπονται από την παραγωγή και τα προϊόντα.

Η Suzuki μας οδηγεί σε έναν καλύτερο κόσμο!

– Υδάτινοι πόροι

Ορόσημο 2030

Εφαρμογή μειωμένης κατανάλωσης νερού και καθαρισμό του απορριφθέντος νερού σε όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής, μέσω του καθορισμού των παραγόντων επικινδυνότητας των περιβαλλόντων υδάτων μέχρι το 2030

Περιβαλλοντικό όραμα 2050

Χρήση βιώσιμων υδάτινων πόρων, ελαχιστοποιώντας το φορτίο στο υδάτινο περιβάλλον έως το 2050

– Εξοικονόμηση Πόρων

Ορόσημο 2030

– Επέκταση του συστήματος ανακύκλωσης αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα

– Προώθηση της ανακύκλωσης, της ανακατασκευής και της επαναχρησιμοποίησης δευτερευόντων (επαναφορτιζόμενων) μπαταριών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρικά οχήματα

– Περιορισμός των αποβλήτων στα εργοστάσια παραγωγής

– Μείωση των πλαστικών υλικών συσκευασίας

Περιβαλλοντικό όραμα 2050

Προώθηση της μείωσης, ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων από την παραγωγική διαδικασία, μέσω τεχνολογιών και συστημάτων ανακύκλωσης που αναπτύσσονται στην Ιαπωνία και προορίζονται για παγκόσμια χρήση

Comments