Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο voucher διακοπών έως 200 ευρώ - itravelling.gr

Από σήμερα οι αιτήσεις για το Thessaly Evros Pass» και το voucher των 200 ευρώ για ταξίδια στη Θεσσαλία και τον Έβρο.

Ξεκινούν από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο voucher διακοπών με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα το 2023. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Thessaly Evros Pass» θα ενισχύσει τις περιοχές της Θεσσαλίας και του Έβρου, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να εξασφαλίσουν το voucher, ύψους 200 ευρώ.

Η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Thessaly & Evros Pass 2024» είναι διαθέσιμη μέσω του vouchers.gov.gr.  Το πρόγραμμα αφορά την παροχή άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών, τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι την τελευταία ημέρα της επιλεγμένης φάσης για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις προαναφερθείσες πληγείσες περιοχές.

Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο voucher διακοπών έως 200 ευρώ - itravelling.gr

Το πρόγραμμα Thessaly & Evros Pass 2024

Το πρόγραμμα θα διαχωρίζεται σε τρεις κατηγορίες και προορισμούς:

Thessaly A – 100 ευρώ

Για τους Δήμους Νοτίου Πηλίου, Ζαγοράς Μουρεσίου, καθώς και τις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου.

Thessaly B – 150 ευρώ

Για τους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων.

Evros 200 ευρώ

Για τον Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

Το πρόγραμμα αντίστοιχα χωρίζεται σε τρεις τουριστικές περιόδους:

Ιούλιος – Αύγουστος & Σεπτέμβριος – Οκτώβριος & Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι του προγράμματος

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το πρόγραμμα «Thessaly & Evros Pass 2024» δεν περιλαμβάνει εισοδηματικά κριτήρια. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εξής κατηγορίες πολιτών:

– Όσοι είναι φορολογικά κάτοικοι Ελλάδος, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

– Όσοι δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία στους επιλεχθέντες προορισμούς, όπως προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022.

– Όσοι δεν είναι ωφελούμενοι στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για την περίοδο 2023-2024.

Το «Thessaly & Evros Pass» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από σήμερα οι αιτήσεις για το νέο voucher διακοπών έως 200 ευρώ - itravelling.gr

Πού μπορείς να χρησιμοποιήσεις το voucher

Το voucher χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο και μόνο για την πραγματοποίηση συναλλαγών ή τη λήψη υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σωρευτικά:

– Σε επιλέξιμες περιοχές με Ταχυδρομικό Κωδικό που αναφέρονται στα Παραρτήματα Α,Β και Γ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ανάλογα με τον προορισμό χρήσης που επέλεξε ο δικαιούχος και

– Στους τομείς του τουρισμού (διαμονή, εστίαση) και των τοπικών μεταφορών, με Κωδικούς Κατηγορίας Εμπόρου (Merchant Category Codes MCC) που αναρτώνται στη σελίδα του προγράμματος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) και επικαιροποιούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα στοιχεία που αποστέλλονται από τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8. 2. Δεν είναι επιλέξιμες επιχειρήσεις όσες διαθέτουν αποκλειστικά τερματικές συσκευές συναλλαγών (POS) που ανήκουν στην κατηγορία των Web/Virtual Pos.

Εδώ οι δικαιούχοι μπορούν να επαληθεύουν, με αναζήτηση βάσει του ΑΦΜ της επιχείρησης, εφ’ όσον το γνωρίζουν, τη δυνατότητα χρήσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Η εφαρμογή επιστρέφει την πληροφορία σχετικά με την συμμετοχή ή μη της συγκεκριμένης επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Comments